Religijne

#229 ,,Recessit Pastor noster”

Dziś w  Wielki Czwartek- kiedy w Kościele łacińskim rozpoczyna się Triduum Sacrum i wspomina Ostatnią Wieczerzę, a więc ustanowienie Eucharystii, obmycie nóg, a także pojmanie