Muzyka współczesna

STRACHY NA LACHY: Odcinek 1

#1 Tavener – na granicy sacrum i profanum W muzyce XX wieku można wyodrębnić pewien wyjątkowy prąd, który naturalnie ewoluował z założeń awangardy lat 50