Niemcy

#234 „Obój oczami Richarda Straussa”

Richard georg Strauss to jeden z najwybitniejszych kompozytorów późnego neoromantyzmu. Jego twórczość jest silnie związana z epoką, w której się urodził. Nie przeszkodziło to mu jednak pisać dzieła z rozbudowaną harmonia czy nietypowym składem. W dzisiejszym artykule omówimy utwór, który jest na to dobrym przykładem, a mianowicie koncert na obój!