Jazz, Polska

Po omacku w stronę jazzu

Jak radzili sobie pionierzy polskiego jazzu, gdy jazz był gatunkiem zakazanym, brakowało instrumentów, a jedynym źródłem inspiracji były audycje radiowe o niestabilnym sygnale? Jak wyglądały pierwsze kroki stawiane przez Krzysztofa Komedę i jego zespół?