Czechy

#11 Praska serenada

Tematem naszego dzisiejszego przewodnika jest czeski kompozytor będący jednym z czołowych przedstawicieli muzyki klasycznej obok Bedřicha Smetany w swoim kraju. Antonín Dvořák jest twórcą, którego dorobek jest syntezą muzyki klasycyzmu i romantyzmu.