Muzyka regionów

Indonezyjskie odkrycie

W XX wieku kompozytorom przestał wystarczyć system tonalny. Zaczęli szukać więc nowych muzycznych dróg, które doprowadziły ich aż na daleki wschód. Dla wielu twórcó nieznana kultura Japonii czy Indonezji stała się źródłem inspiracji. Jednym z nich był właśnie Lou Harrison.