Wyspy Brytyjskie

#83 „Elgar po polsku”

ak daleko sięgają wpływy polskiej kultury? W odniesieniu do muzyki, wydawać by się mogło, że kompozytorów fascynowały przede wszystkim polskie tańce ludowe, jak choćby ostatnio wspomniany przez nas polonez Modesta Musorgskiego.