Niemcy

#18 Spadkobierca Beethovena

W dzisiejszym przewodniku wprowadzamy kolejnego kompozytora okresu romantyzmu. Jednak jego twórczość właściwie nie pasuje do tej epoki. Jest nim Johannes Brahms. Sam o sobie mówił, że jako twórca urodził się za późno. Hołdował klasycznym i barokowym wzorcom, a w jego twórczości prawie nie ma utworów programowych, przez co zyskał przydomek klasyka romantyzmu.