Rosja

Trąbka ze wschodu

Alexander Arutunian to kompozytor żyjący nie tak dawno bo w latach 1920-2012. Tworzył pieśni, kantaty i utwory instrumentalne, w które wplatał elementy ormiańskiego folkloru. Sam kompozytor,był bowiem ormianinem z pochodzenia i mówienie o nim jako o Rosjaninie, przez sam fakt że przyszło mu żyć w ZSRR jest nie do końca właściwym rozwiązaniem.