Muzyka klasyczna, USA

‘Spod pióra’

Jeżeli porównać by klawiaturę fortepianu z alfabetem, można byłoby dostrzec analogię między słowem a dźwiękiem. Muzyka także jest językiem. Tak samo jak litery układają się