Z innej perspektywy

Z innej perspektywy

Odbiór

W starożytności sądzono, że muzyka posiada magiczne zdolności łączenia dobra i zła, życia i śmierci – jej wykonywanie związane było głównie z obrzędami religijnymi. W szkole pitagorejskiej zwracano szczególną uwagę na harmonię, która definiowana jako połączenie rzeczy zgoła odmiennych, regulowała ruch ciał niebieskich i odpowiadała za wszelkie zachodzące we Wszechświecie zjawiska(…)