Rosja

Rosja

#227 “Kwartet dla dwunastu”

Sofija Gubajdulina to urodzona w 1931 roku rosyjska kompozytorka znana z tworzenia nowatorskich dzieł oraz użycia typowych dla muzyki współczesnej technik kompozytorskich. Artystkę zalicza się do nurtu tzw. „nowej muzyki religijnej”. Jej twórczość od lat zachwyca słuchaczy wszelkiej awangardy. Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony jednemu z najważniejszych dzieł Gubajduliny – Kwartetowi Smyczkowemu nr 4, przeznaczonemu do wykonania przez aż trzy kwartety jednocześnie!

Rosja

#226 ,, Płacz smyczkiem” 

rio fortepianowe to kameralna forma muzyczna, ale i zespół kameralny tworzony przez pianistę i w swojej tradycyjnej wersji skrzypce i wiolonczelę. Tria, które stały się obok kwartetów popularne w klasycyzmie, były nazywane damską muzyką salonową, gdyż najczęściej były pisane dla grywających na fortepianie dam, którym towarzyszyło dwóch kawalerów.

Rosja

Walentynkowy Special

Święto Zakochanych skłania zwykle do rozmyślań na temat miłości oraz jej roli w życiu człowieka, zarówno jako czynnika będącego „siłą napędową”, jak i niejednokrotnie przynoszącego ból oraz rozczarowanie. To właśnie miłość towarzyszyła i towarzyszy twórcom do dnia dzisiejszego, inspiruje oraz wpływa na wyobraźnię artysty.

Rosja

#223 “Utwór na piątkę”

Historia muzyki kameralnej, rozpoczęta ponad trzy wieki temu, wciąż nie została ukończona. Zarówno dzisiejsi twórcy, jak i kompozytorzy ubiegłego wieku, nadzwyczaj chętnie obierają sobie kierunek kameralistyki w swojej twórczości. Dziś poznamy przykład kwintetu fortepianowego, którego premiera odbyła się stosunkowo nie aż tak dawno – w latach 40. poprzedniego stulecia.

Rosja

#214 ,,Ostrość brzmienia”

Jego 15 symfonii to perła i sedno jego całego dorobku, a on sam jest przez niektórych uznawany za najwybitniejszego symfonika XX wieku. Dymitr Szostakowicz, bo o nim to kompozytor obok którego trudno przejść obojętnie. Jedni go uwielbiają i są fanami jego oryginalności, wyrafinowanej ostrości i niekiedy brutalności brzmienia. Inni skreślają go jako nadwornego kompozytora sowieckiego reżimu, lub przynajmniej traktują go z rezerwą. Choć kompozytor bez wątpienia swoje za uszami miał, to sam jest w pewnym stopniu ofiarą tegoż reżimu, a w historii muzyki XX wieku bez wątpienia nie da się go pominąć.