Muzyka regionów

Włochy

#235 „Opera werystyczna”

Dzisiaj na warsztat weźmiemy operę jedyną w swoim rodzaju, pierwszą w swojej kategorii. Operę, o której mówi się, że jest pierwszą operą werystyczną. Czy ktoś z Państwa już wie o jakie dzieło chodzi? Jeśli nie to zapraszam do dalszego czytania tego artykułu, a jeśli tak to do sprawdzenia swojej odpowiedzi…

Rosja

#227 “Kwartet dla dwunastu”

Sofija Gubajdulina to urodzona w 1931 roku rosyjska kompozytorka znana z tworzenia nowatorskich dzieł oraz użycia typowych dla muzyki współczesnej technik kompozytorskich. Artystkę zalicza się do nurtu tzw. „nowej muzyki religijnej”. Jej twórczość od lat zachwyca słuchaczy wszelkiej awangardy. Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony jednemu z najważniejszych dzieł Gubajduliny – Kwartetowi Smyczkowemu nr 4, przeznaczonemu do wykonania przez aż trzy kwartety jednocześnie!

Rosja

#226 ,, Płacz smyczkiem” 

rio fortepianowe to kameralna forma muzyczna, ale i zespół kameralny tworzony przez pianistę i w swojej tradycyjnej wersji skrzypce i wiolonczelę. Tria, które stały się obok kwartetów popularne w klasycyzmie, były nazywane damską muzyką salonową, gdyż najczęściej były pisane dla grywających na fortepianie dam, którym towarzyszyło dwóch kawalerów.

Rosja

Walentynkowy Special

Święto Zakochanych skłania zwykle do rozmyślań na temat miłości oraz jej roli w życiu człowieka, zarówno jako czynnika będącego „siłą napędową”, jak i niejednokrotnie przynoszącego ból oraz rozczarowanie. To właśnie miłość towarzyszyła i towarzyszy twórcom do dnia dzisiejszego, inspiruje oraz wpływa na wyobraźnię artysty.

Francja

#224 „Piękno harfy nie zna granic”

Maurice Ravel to kompozytor, który w swojej obfitej twórczości nie bał się eksperymentować, jednocześnie dbając o wybitną formę oraz nietuzinkowe brzmienie. Nie inaczej było z jego doborem oraz zestawieniem instrumentów. Pomimo komponowania utworów na powszechnie znane składy, Ravel napisał również dzieła, które swoją obsadą mogą zaskakiwać. Jednym z nich jest „Introdukcja i Allegro” napisane na harfę, flet, klarnet oraz kwartet smyczkowy — zestawienie tak samo rzadkie, jak i piękne.