Francja

„Nade wszystko muzyki! Dla niej…”

Wiersz „Sztuka Poetyki” Paula Verlaine’a stał się znamiennym manifestem rozkwitającego symbolizmu i ekspresjonizmu lat 80-tych XIX wieku. Autor rozpoczął to poetyckie wyznanie od słów, które stanowią tytuł dzisiejszego artykułu. Czy poeta jest w stanie tak mocno zbliżyć się do świata dźwięków, używając samych słów?