Polska

#225 “Lekkość dętych”

Dzisiaj wracamy do naszej serii o muzyce kameralnej, tym razem będzie to odsłona dęta, a ściślej mówiąc będzie to zespół instrumentów dętych drewnianych. 

Niedawno bardzo dobra orkiestra polska Sinfonia Varsovia nagrała płytę z muzyką kameralną. Wśród wspaniałych propozycji znalazł się tam utwór Andrzeja Panufnika „Quintetto Accademico” na flet, obój, dwa klarnety i fagot. Jest to utwór współczesny, napisany w 1952, a wykonany w Warszawie w 1953. Panufnik skomponował go jako ostatniego, przed jego wyjazdem z Polski. Jego nazwa „Quintetto Accademico” wskazuje na to że Panufnik uważał ten utwór jako rodzaj kwintetu do ćwiczeń. Utwór ten posiada trzy części: „Preludium”, „Tryptyk staropolski” i „Postludium”. 

1 część jest utrzymana w wesołym i skocznym charakterze. Warto zwrócić uwagę na partię klarnetów na samym początku tej części. Tworzą one wspaniały podkład poprzez granie szybko dźwięków od dołu do góry, przez to imitują trochę przepływającą wodę. Ta część jest krótka i trwa około 1 minuty 40 sekund.

2 część to fragment spokojniejszy. Rozpoczyna się długim solem klarnetu, dopiero po jakimś czasie fagot dołącza i swym dźwiękiem dopowiada do głównej melodii. Naglę pojawia się przerywnik, tempo nadal pozostaje spokojne, lecz następuje zmiana nastroju, powraca wesoły i radosny charakter. Obój i flet razem prowadzą temat, lecz po jakiejś chwili znowu powraca wolniejsza i bardziej nostalgiczna melodia, tym razem już więcej instrumentów ma w niej swój udział. 

Natomiast 3 część to część szybka, wymaga od oboisty i flecisty szybkiego staccato, czyli oddzielania dźwięku językiem tak żeby słychać było osobno dźwięki, skraca ono brzmienie nuty. Jest to trudny fragment, część z instrumentalistów wykorzystuje tutaj technikę podwójnego staccato, czyli oddzielania dźwięku najpierw językiem a potem gardłem i tak na okrągło, przez to łatwiej jest uzyskać szybsze staccato. Na tle tych szybkich przebiegów, klarnet gra temat, gdy się dobrze przysłuchamy jest to podobna melodia do tej z pierwszej części prowadzonej przez obój, a przebiegi, które są w partii oboju i fletu są również bardzo zbieżne z klarnetowymi przebiegami. To samo się tyczy końcówki tej części, jest ona zbliżona do początku pierwszej części. Panufnik zastosował tutaj klamrę, poprzez powtórzenie podobnej melodii w pierwszej i trzeciej części. Ta część jest równie krótka jak pierwsza.

Z wielką chęcią zapraszamy wszystkich do posłuchania tego fragmentu, poniżej jest link do miejsca, gdzie można odsłuchać tego kwintetu.

http://www.panufnik.polmic.pl/index.php/pl/tworczosc/omowienia-utworow/36-kwintet-na-instrumenty-dete-drewniane-quintetto-academico