Bez kategorii

#2 Niedzielna sielanka z Beethovenem

Co może być lepsze od spędzenia niedzielnego popołudnia z muzyką Ludwiga van Beethovena?
Na pewno zetknąłeś/ęłaś się już z nazwiskiem tego twórcy. Napisał takie dzieła jak IX Symfonia z finałową kantatą znaną jako „Oda do radości” czy V Symfonia ze słynnym tematem „losu”.

Z twórczością ostatniego klasyka wiedeńskiego jeszcze wielokrotnie zetkniesz się w naszym przewodniku, natomiast dzisiaj poświęcimy szczególną uwagę jego VI Symfonii. Utwór ten z wielu powodów jest wyjątkowy. Na jego szczególne znaczenie wskazuje fakt, że jest jednym z pierwszych przykładów muzyki programowej (takiej, która nawiązuje do treści pozamuzycznych). Symfonię „Pastoralną” wyróżnia także pięcioczęściowa budowa, zamiast typowej w klasycyzmie – czteroczęściowej. Dzieło to balansuje na granicy epok – klasycyzmu i romantyzmu oraz wpisuje się w nurt powrotu do natury, który jest charakterystyczny dla pierwszych romantyków.
Beethoven napisał ją w 1808 roku, głównie podczas pobytu na wsi, a zachwyt naturą i przyrodą stał się tematem tego dzieła. Twórca zaznacza jednak na wstępie, że utwór jest „bardziej ekspresją uczuć niż malarstwa”.

Szczególnie polecamy Twojej uwadze pierwszą część, która została opatrzona przez kompozytora opisowym tytułem: „Obudzenie się pogodnych uczuć z chwilą przybycia na wieś”. Przywodzi ona na myśl obraz pełnego uroku życia na wsi-sielankowego i w zgodzie z naturą.
Na koniec weekendu, życzymy Ci spokojnego popołudnia oraz oderwania się na chwilę od codziennych problemów. Niepowtarzalną okazją do tego może być właśnie wysłuchanie Symfonii „Pastoralnej”!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.