Rosja

#153 Skowronek z Rosji

Michał Glinka urodził się w okolicach Smoleńska. Jego rodzinne miasteczko słynęło z donośnych dzwonów. W dzieciństwie, dzięki niani, poznał niezwykłe harmonie rosyjskiej muzyki ludowej, a na nabożeństwach obcował z muzyką cerkiewną. Później został nazwany ojcem rosyjskiego stylu narodowego i to jemu w dużej mierze dziewiętnastowieczna muzyka rosyjska zawdzięcza swój rozkwit.

W niedługim czasie Glinka stał się pierwszym rosyjskim kompozytorem o znaczeniu europejskim. Podróżował po zachodniej Europie, studiował we Włoszech i Berlinie. Poznał wiele wybitnych osobistości – Belliniego, Mendelssohna, Berlioza. Jednak podróże tylko podkreśliły jego silne przywiązanie do ojczyzny. Podczas pobytu we Włoszech stwierdził: “Nie mógłbym być Włochem, a tęsknota za ojczyzną przywodzi mnie stopniowo do myśli o pisaniu w rosyjskim stylu”.

I tak, będąc w Berlinie rozpoczął pracę nad pierwszą rosyjską operą narodową “Iwan Susanin”. Opowiada ona historię chłopa pańszczyźnianego, który uratował życie cara z dynastii Romanowów. W kulminacyjnej scenie Iwan deklaruje: “Nie boję się śmierci. Za cara, za Rosję mogę umrzeć”. Nic dziwnego, że car docenił operę i wręczył za nią Glince pierścień o wartości 4000 rubli. Dzieło to sprawiła, że Glinkę uznano za największego rosyjskiego kompozytora i wzór do naśladowania. Czajkowski napisał: “Jakież mistrzostwo! To zgoła niepojęte jak z tak ograniczonego i pospolitego dyletanta rozwinął się taki kolos!” 

Kompozycje Glinki wywarły wpływ na grupę kompozytorów z lat 60 XX wieku nazywaną “Potężną gromadką” czy “Wielką piątką”. Jednym z jej członków był Milij Bałakiriew. Nawiązywał do twórczości Glinki i kontynuował jego idee. Efektem tego jest chociażby utwór “Skowronek”. Bałakiriew napisał transkrypcję pieśni autorstwa Glinki, z czego powstał utwór niezwykle przejmujący, liryczny, a przy tym pełen wirtuozerii i dramatyzmu. Nie bez powodu jest to kompozycja lubiana przez pianistów – bez wątpienia jest bardzo efektowna co czyni ją świetną pozycją do wykonania na bis. 

Dziś zachęcamy do wysłuchania “Skowronka” w wykonaniu znakomitego pianisty światowej klasy- Evgeny’ego Kissina. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *