Niemcy

#242 “Koncert a’vista”

23 grudnia 1806 roku, w wiedeńskim Theater an der Wien odbyła się premiera Koncertu Skrzypcowego D-Dur Ludwiga van Beethovena. Gdybyśmy mieli dziś szansę zapytać ówczesną publikę o wrażenia odniesione podczas koncertu, większość z nich odparłaby zapewne, iż nie był to zbyt udany wieczór. Dlaczego jedyny koncert skrzypcowy mistrza z Bonn nie odniósł sukcesu podczas premiery?

Polska

#241 “Modlitwa dziewicy”

W ostatnim czasie, w jednym z popularnych teleturniejów zadano uczestnikowi następujące pytanie: “Kto w połowie XIX w. skomponował słynną „Modlitwę dziewicy”, utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?” W trzech pierwszych odpowiedziach pojawiły się nazwiska powszechnie znanych twórców – Liszta, Griega oraz Schumanna, jednak ostatnia odpowiedź brzmiała bardzo enigmatycznie: “Tekla Bądarzewska z Mławy”. Wybór uczestnika padł właśnie na to zdanie, czego rezultatem była wygrana w postaci, bagatela, miliona złotych.

Z innej perspektywy

Odbiór

W starożytności sądzono, że muzyka posiada magiczne zdolności łączenia dobra i zła, życia i śmierci – jej wykonywanie związane było głównie z obrzędami religijnymi. W szkole pitagorejskiej zwracano szczególną uwagę na harmonię, która definiowana jako połączenie rzeczy zgoła odmiennych, regulowała ruch ciał niebieskich i odpowiadała za wszelkie zachodzące we Wszechświecie zjawiska(…)